NIPV: De veerkracht van Nederland

Veerkracht gaat over samen: verbinden, versterken, over vallen en weer opstaan en leren van elkaar. Meer dan 55 verhalen met lessen en visies over verleden, heden en toekomst van de incidentbestrijding en crisisbeheersing in Nederland. Met ons gedeeld door getroffenen, hulpverleners, bestuurders en wetenschappers. De centrale vraag: wat kunnen we van hen leren om Nederland weerbaar en veerkrachtig te houden?

NIPV: The Resilience of the Netherlands

Resilience is about working together: connecting, strengthening, falling and getting back up and learning from each other. More than 55 stories with lessons and visions about the past, present and future of incident response and crisis management in the Netherlands. Shared with us by those affected, care providers, administrators and scientists. The central question: what can we learn from them to keep the Netherlands resilient?